Kumpulan Doa untuk Orang Tua dan Orang Sakit, serta Panduan Bacaan Sholat Tahajud, Dhuha, Hajat, Taubat, dan Lainnya

Doa Selamat Dunia Akhirat (Doa Sapu Jagat) Lengkap!

Doa Selamat Dunia Akhirat (Doa Sapu Jagat) Lengkap!
Doa selamat dunia akhirat - Dalam kehidupan ini, semua manusia tentu ingin bisa selamat dunia dan akhirat. Ya, betapapun, yang namanya keselamatan dunia akhirat adalah tujuan hidup dari kita semua. Percuma jika hanya bisa bebas dan selamat di dunia jika di akhirat kita celaka. Begitu juga sebaliknya.

Oleh karena tujuan dan keinginan inilah, kita kemudian berusaha dan berlomba-lomba melakukan kebaikan. Kita bekerja untuk keselamatan dunia dan beribadah untuk keselamatan akhirat. Namun, apakah sebetulnya hanya dengan berkerja dan beribadah kita bisa mencapai tujuan itu?


Doa Selamat Dunia Akhirat

Rosululloh pernah bersabda dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhori bahwa agar bisa selamat dunia akhirat, kita sebaiknya dapat melakukan 3 hal, yaitu menjaga lisan, tetap tinggal di rumah, dan menangis saat mengingat kesalahan. Ketiga hal ini, jika bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan membawa kita menjadi manusia yang selamat, baik di dunia maupun di akhirat. Selain itu, rosululloh juga berpesan, agar kita dapat selalu bermunajat, memohon pada-Nya, memanjatkan doa selamat dunia akhirat yang lafal bacaannya sebagai berikut:

Doa Selamat Dunia Akhirat
Latinnya : “Rabbanaa Aatinaa Fiddunnyaa Hasanah, Wa Fil Aakhirati Hasanah, Waqinaa ‘Adzaa Ban Naar.”

Artinya : “Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka.”
1. Doa untuk Orang Tua
2. Doa untuk Orang Sakit
3. Doa Sebelum Tidur

Doa Selamat Dunia dan Akhirat

Selain doa di atas, untuk memohon keselamatan di dunia dan akhirat, Anda juga dapat memanjatkan doa selamat dunia akhirat berikut ini :

Doa Selamat Dunia dan Akhirat
Latinnya : “Alloohumma Innaa Nas-Alukal 'Afwa Wal 'Aafiyata Fiddiini Wad Dun-Ya Wal Aakahiroti”.

Artinya : “Ya Allah, kami mohon ampunan-Mu. Limpahkanlah bagi kami kesejahteraan dan keselamatan agama di dunia dan di akhirat”.

Doa Mohon Keselamatan Dunia Dan Akhirat

Untuk memohon keselamatan dunia dan akhirat, Anda juga dapat melafalkan doa selamat dunia akhirat dalam versi lebih panjang yang bacaan, aksara latin, dan artinya sebagai berikut:

Doa Mohon Keselamatan Dunia Dan Akhirat
Latinnya : “Allahumma innaanas ‘aluka, salamatan fiddiin, wa’aafiyatan filjhasad, wa jizadatan fil’ilmi, wa barakatan firrizqi, wa taubatan kablalmaut, wa rahmatan ingdalmaut, wa magfiratan ba’dalmaut. Allahumma hawwin ‘alaina fii sakaratilmaut, wannajaa taminannari, wal’afwa ‘indalhisaab. Rabbana laa tujighkuluubanaa, ba’daizd hadaitanaa, wa hablanaa minladunkarahmatan, innaka antalwahhab. Rabbanaa aattinaa fiddun-ya hasanah, wafil aahirati khasanah, waqinaa azaa-bannar. Walhamdulillahi rabil-aalamiin.”

Artinya : "Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada engkau akan keselamatan Agama dan kesehatan badan kami. Kami memohon bertambahnya ilmu pengetahuan kami, keberkahan dalam rizki, diampuni sebelum mati, mendapat rahmat waktu mati, dan mendapat pengampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkanlah bagi kami saat menghadapi mati, dan selamatkanlah kami dari siksa neraka, dan beri kami pengampunan waktu hisab."

Nah, itulah doa selamat dunia akhirat yang sebaiknya Anda baca kapanpun dan di mana pun. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang beruntung sehingga bisa menjalani kehidupan dunia dengan baik dan menanti kehidupan akhirat dengan tenang. Amin.

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Doa Selamat Dunia Akhirat (Doa Sapu Jagat) Lengkap!

0 komentar:

Post a Comment